Välkommen till Ukrainahjälp i Väst! Vi är en informationstjänst som fokuserar på att hjälpa krigsoffer i Ukraina. Vårt mål är att sprida medvetenhet om krigets påverkan och erbjuda resurser och stöd till de drabbade. Vi strävar efter att skapa en positiv förändring och lyfta fram behoven och berättelserna hos de som har påverkats av krisen i Ukraina. Tillsammans kan vi göra skillnad och ge hopp till krigsoffer.


FordonFordonsdelen är en stor del av vårt engagemang.
Dels så levererar vi specifika fordon efter önskemål med varierande grad av ombyggnad, dels så arbetar vi väldigt tätt med 23e specialistbataljonen och arbetar då med både leverans av nytillkomna fordon, men även reparation av befintliga fordon.
De flesta enheter har en egen mekaniker som kan felsöka bilar på plats, meddela oss vilka reservdelar som saknas och då ge oss en grund för vad vi skall få fram.
Vissa delar finns i Sverige och kan tas fram genom kontakter med vänner och bekanta, andra scannar vi av marknaden i Europa efter och kan då komma fram med hjälp av oss.
Vi har en direkt logistiklinje från västra Sverige till Kyiv som går varje vecka. Ibland tar vi även hjälp av utomstående för leverans. Kniper det ordentligt så har vi levererat från Sverige till Kyiv på 30 timmar med egen bil.
De flesta bilar levereras målade, genomgångna och färdiga för uppdrag vid fronten.
Ibland så tar vi med bilar som behöver en del reparation innan de går ut på uppdrag.
Eftersom vi arbetar med insamlade medel så har vi även ett ansvar att använda pengarna på ett kostnadseffektivt sätt. Att reparera i Ukraina är dels billigare, men även ett bra sätt att stimulera den inhemska ekonomin på. Ukrainarna har visat att de är ett klurigt och lösningsorienterat folk. Det uppmuntras självklart.


Aktivism


Varje måndag deltar Peter i måndagsrörelsen i Kinna. Den ukrainska flaggan tas fram och ett tal hålls om upplevelser från resor till Ukraina, men även om vikten av att inte glömma varför det är viktigt att stödja Ukraina och dess frihetskamp som innefattar hela Europa.
Vi deltar även i protester och demonstrationer till förmån för Ukraina i Västsverige. Bilden är från Göteborgs 400-årsfirande där vi deltog och visade vårt stöd. Vi var egentligen bara där som en hejarklack och skulle visa vår solidaritet när den ukrainska delen av paraden gick förbi, men blev inbjudna till att delta ihop med Ukrainarna.
Den röda och svarta flaggan symboliserar spillt blod på Ukrainas svarta jord. Ett sätt att hedra och stödja de som gett sitt liv i kampen för ett fritt Ukraina.

Brödraskap

I situationer som är svåra så skapas band som håller livet ut. En del av arbetet innebär tät kontakt med vissa specifika personer. Detta är på både gott och ont. På bilden ser ni från vänster Torbjörn, Alen, Vitaliy, Marina och Peter.
Vitaliy är sergeant och befinner sig vid fronten med sin enhet, närmare bestämt Bakhmut-riktningen. En mycket svår och farlig plats att uppehålla sig på rent ut sagt. Så när han önskar oss en säker och trygg resa hem så är det alltid med en klump i magen som man säger detsamma. Sanningen är att de de bröder vi håller så nära och är så rädda om lever under väldigt svåra förhållanden vid fronten. Vi vet aldrig om det är under en begravning vi ses nästa gång. Det är en mycket tärande situation för alla inblandade.

Sjukvården och rehabiliteringen.

Ett stort och progressivt land som Ukraina har en väl utbyggd och fungerande sjukvård sett till sitt invånarantal och civila situation. Allt detta ställs på ända när man blir indragen i en krigssituation. Vårdplatser blir en bristvara när man behöver öka på sin traumasjukvård med flera hundra procent. Vid fronten så kan man ta hand om mindre skador, men allt trauma måste in till sjukhus. Detta skapar en stor belastning på kirurger, specialister, akutsjukvårdare mfl.
Material blir en bristvara, personal blir en bristvara. Men även eftervården är överansträngd. Under sommaren 2023 så var vi den enda konstellationen från ”väst” som satsade på rehabilitering. Detta har under senhösten och tidiga vintern glädjande nog ändrats, och fler organisationer satsar på att stödja Ukraina med rehabilitering. I september så kom det ut siffror om att Ukraina hade 160,000 nya invalider sedan 2022. Det krävs inget geni för att förstå att det är krigsrelaterat.
Vi är mycket stolta över att ha med både läkare och sjuksköterskor i vårt kontaktnät som verkligen går den extra milen för att hjälpa till.
Vi stöttar direkt krigsinvalidrehabiliteringskliniken i Brovary, sjukhusen i både Brovary och Borispol, men även sjukhus och stabiliseringspunkter närmare fronten, och på fronten.
Vi söker hela tiden läkare och annan vårdpersonal som kan tänka sig att lägga en vecka eller ett par månader som volontärer vid klinikerna. Det är bara till att höra av sig.
All form av sjukvårdsmaterial och utrustning tas med glädje emot och vidarebefordras till Ukraina.

Låt oss arbeta tillsammans, tillsammans är vi starka!

Många volontärorganisationer består av ett par tre eldsjälar som kämpar och stångar sig blodiga.
En sak vi ska komma ihåg är att vi alla kämpar för att stödja Ukraina, vi har ett gemensamt mål.
I den här organisationen sätter vi politiska hemvister, personliga åsikter och annat ”skit” åt sidan. Alla människor besitter olika färdigheter och kontakter som individer, sådant som kan verka trivialt för en själv, men kan vara till stor hjälp för andra. Det är väldigt viktigt att det inte får finnas en känsla av konkurrens, utan att alla förstår att man jobbar mot ett gemensamt mål.
Hör av er om vi kan hjälpa er med något, eller helt enkelt sitter med något som är svårlöst.
Att se på det från en annan synvinkel kan vara lösningen på problemet.

unsplash