Project of Life

Den offentliga organisationen Project of life är en oberoende, frivillig, icke-statlig, ideell ukrainsk organisation som skapades i början av Rysslands militära aggression mot Ukraina för att hjälpa alla drabbade ukrainare. Huvudsyftet med organisationens verksamhet är att bistå och organisera bistånd till befolkningen i Ukraina som påverkas av militära och andra aktioner, att främja landets försvarsförmåga och mobiliseringsberedskap, att skydda befolkningen i nödsituationer i fredstid och krigstid, att motverka militär aggression.
Den offentliga organisationen Project of life förenar människor från olika länder i världen för att hjälpa Ukrainas väpnade styrkor, andra militära formationer, brottsbekämpande organ, civilförsvarsorgan, frivilliga formationer av territoriella beskyddare, andra personer som arbetar för nationell säkerhet och försvar, försvar och avskräckande väpnad aggression från en främmande stat, samt till personer som har lidit eller kan lida av väpnad aggression.